Grąžinimas ir garantija

PREKIŲ KEITIMAS IR GRĄŽINIMAS
TINKAMOS KOKYBĖS PREKIŲ KEITIMAS IR GRĄŽINIMAS
1. Pirkėjas turi teisę per keturiolika dienų, pakeisti nusipirktus daiktus ( išskyrus Mažmeninės prekybos taisyklėse, 17 p. nurodytą daiktų sąrašą) pirkimo ar kitoje Pardavėjo nurodytoje vietoje.
2. Mažmeninės prekybos taisyklėse (Mažmeninės prekybos taisyklės, 17 p.) nustatyta, Pirkėjo reikalavimas pakeisti nusipirktą tinkamos kokybės prekę analogiškomis prekėmis arba grąžinti sumokėtus pinigus gali būti tenkinamas tik tada, kai Pardavėjas sutinka, įsigijus šias prekes:

 • tabaką ir tabako gaminius (kodai pagal Europos Bendrijos kombinuotąją nomenklatūrą, toliau – kodas pagal Kombinuotąją nomenklatūrą) – 2401-2402);
 • parfumerijos, kosmetikos ir tualetinius preparatus (kodai pagal Kombinuotąją nomenklatūrą – 3303-3307);
 • fotografijos ir kinematografijos prekes (kodai pagal Kombinuotąją nomenklatūrą – 3701-3707);
 • spausdintas knygas, reprodukcijas ir kitus poligrafijos pramonės dirbinius (kodai pagal Kombinuotąją nomenklatūrą – 4901-4911);
 • audinius (kodai pagal Kombinuotąją nomenklatūrą – 5007, 5111-5113, 5208-5212, 5309, 5310, 5311, 5407-5408, 5512-5516);
 • kiliminę grindų dangą, išskyrus kilimus ir kilimėlius (kodai pagal Kombinuotąją nomenklatūrą – 5701-5705.00);
 • megztus vyriškus, berniukų, moteriškus arba mergaičių apatinius drabužius (kodai pagal Kombinuotąją nomenklatūrą – 6107-6109);
 • kūdikių drabužėlius (kodai pagal Kombinuotąją nomenklatūrą – 6111, 6209),
 • pėdkelnes, kojines, puskojines ir kitus panašius dirbinius (kodas pagal Kombinuotąją nomenklatūrą – 6115);
 • siūtus vyriškus, berniukų, moteriškus arba mergaičių apatinius marškinius, naktinius marškinius, pižamas ir panašius dirbinius (kodai pagal Kombinuotąją nomenklatūrą – 6207-6208);
 • liemenėles, juosmenis, korsetus ir panašius dirbinius (kodas pagal Kombinuotąją nomenklatūrą – 6212);
 • perlus, brangakmenius, tauriuosius metalus ir jų dirbinius, išskyrus dirbtinę bižuteriją (kodai pagal Kombinuotąją nomenklatūrą – 7101-7116, 7118);
 • mašinas ir mechaninius įrenginius (kodai pagal Kombinuotąją nomenklatūrą – 8401-8487);
 • elektros mašinas ir įrenginius, garso įrašymo ir atkūrimo bei televizijos vaizdo ir garso įrašymo ir atkūrimo aparatus (kodai pagal Kombinuotąją nomenklatūrą – 8501-8548);
 • antžeminio transporto priemones (kodai pagal Kombinuotąją nomenklatūrą – 8701-8716);
 • laivus, valtis ir plaukiojančius įrenginius (kodai pagal Kombinuotąją nomenklatūrą – 8901-8908);
 • optikos, fotografijos, kinematografijos, matavimo, kontrolės, medicinos arba chirurgijos prietaisus ir aparatus (kodai pagal Kombinuotąją nomenklatūrą – 9001-9033);
 • laikrodžius (kodai pagal Kombinuotąją nomenklatūrą – 9101-9114);
 • muzikos instrumentus (kodai pagal Kombinuotąją nomenklatūrą – 9201-9209);
 • ginklus ir šaudmenis (kodai pagal Kombinuotąją nomenklatūrą – 9301-9307);
 • baldus, patalynės reikmenis, šviestuvus (kodai pagal Kombinuotąją nomenklatūrą – 9401-9406);
 • žaislus, žaidimus, išskyrus sporto ir meškeriojimo reikmenis (kodai pagal Kombinuotąją nomenklatūrą – 9503-9505, 9508);
 • meno kūrinius, kolekcionavimo objektus ir antikvarinius daiktus (kodai pagal Kombinuotąją nomenklatūrą – 9701-9706).

NETINKAMOS KOKYBĖS PREKIŲ KEITIMAS Į TINKAMOS KOKYBĖS PREKES IR PREKIŲ GRĄŽINIMAS

3. Netinkamos kokybės prekės į tinkamos kokybės prekes keičiamos ir prekės grąžinamos Civilinio kodekso 6.363 ir 6.364 straipsniuose nustatytais atvejais ir sąlygomis.
4. Prekė laikoma nekokybiška tik po gedimo priežasties ir pobūdžio nustatymo garantiniame servise.
5. Netinkamos kokybės prekes galite grąžinti per visą garantinį laikotarpį, jei:
5.1. grąžinamos prekės defektai atsirado ne, dėl pirkėjo kaltės;
5.2. grąžinama prekė yra pilnos komplektacijos;
5.3. turite prekės įsigyjimo dokumentą, garantinį taloną;
5.4. išorinio pažeidimo atveju, kuomet defektas matomas tik išpakavus, būtina turėti pakuotę.

TINKAMOS IR NETINKAMOS KOKYBĖS PREKIŲ KEITIMAS IR GRĄŽINIMAS

6. Prekės keičiamos ar grąžinamos Pirkėjo rašytiniu prašymu prekės pirkimo vietoje. Pirkėjas pardavėjui pateikia prekę, ir rašytinį prašymą, kuriame nurodo priežastį (prekės trūkumą ar kitą priežastį), dėl kurios įsigyta prekė netenkina pirkėjo, ir vieną iš reikalavimų jeigu, nusipirkta netinkamos kokybės prekė(iš žemiau pateiktų):

 • grąžinti pinigus, nes Pirkėjas vienašališkai nutraukia sutartį ir grąžina nekokybišką prekę, Pirkėjas neturi teisės nutraukti sutarties, jeigu daikto trūkumas yra mažareikšmis;
 • (arba) nemokamai pašalinti daikto trūkumus (sutaisyti nekokybišką prekę). Nurodyti kokius trūkumus reikia pašalinti;
 • (arba) nemokamai pakeisti nekokybišką prekę į kokybišką;
 • (arba) sumažinti nekokybiškos prekės kainą.

7. Prie prašymo pridedamas kasos aparato kvitas ar pirkimo–pardavimo kvitas arba kitas prekės pirkimą–pardavimą iš pardavėjo patvirtinantis dokumentas (pridėtinės vertės mokesčio sąskaita faktūra, sąskaita faktūra, mokėjimo kortelės sąskaitos išrašas, mokėjimo kortelės skaitytuvo čekis.
8. Jeigu Pirkėjas nepateikia prekės pirkimo–pardavimo dokumento, prekė keičiama arba vykdomi kiti prašyme nurodyti Pirkėjo reikalavimai tik Pardavėjui sutikus.
9. Ginčai tarp Pirkėjo ir Pardavėjo dėl prekės kokybės sprendžiami įstatymų nustatyta tvarka.
10. Pirkėjo reikalavimas pakeisti prekes tenkinamas, jeigu prekės nebuvo naudojamos, nesugadintos, išsaugotos jų vartojamosios savybės bei nepraradę prekinės išvaizdos ir Pirkėjas turi pirkimą patvirtinančius dokumentus.
11.  Prekės grąžinimo sąlygos:
11.1. grąžinama prekė turi būti originalioje, tvarkingoje pakuotėje;
11.2. prekė turi būti Pirkėjo nesugadinta, nenaudota;
11.3. prekė turi būti nepraradusi prekinės išvaizdos, išsaugotos jos vartojamosios savybės (švari, nepažeistos etiketės, nenuplėštos apsauginės plėvelės ir kiti originaliai komplektacijai būdingi priedai);
11.4. grąžinama prekė turi būti tos pačios komplektacijos, kokios buvo pirkimo metu;
11.5. grąžinant prekę būtina pateikti jos pirkimą-pardavimą patvirtinantį dokumentą, garantinį taloną (jei jis buvo išduotas);
11.6. maisto ruošimo, namų ruošos,asmens higienos prekės negali būti nei karto naudotos;
11.7. grąžinama prekė turi būti saugiai supakuota, rekomenduojama supakuoti į tą patį prekės originalų įpakavimą;
11.8. Pirkėjas grąžinamas prekes turi pristatyti į parduotuvę Medeine.lt Taikos pr. 43, Kaunas;
11.9. Pirkėjas grąžindamas prekę asmeniškai atsako už jos sklandų ir saugų atvykimą iki Medeine.lt parduotuvės.
11.10. grąžinus netinkamos kokybės prekę, Pardavėjas grąžina Pirkėjui sumokėtus pinigus iš karto po netinkamos kokybės prekės priėmimo; jeigu netinkamos kokybės prekės priėmimo metu Pardavėjas neturi reikiamos grąžinti pinigų sumos, jie turi būti grąžinti Pirkėjui ne vėliau kaip per 15 dienų nuo prekės priėmimo, jeigu Pardavėjas ir Pirkėjas nesusitaria kitaip.

PREKIŲ, KURIOS PARDUOTOS PAGAL NUOTOLINES AR NE PREKYBOS PATALPOSE SUDARYTAS SUTARTIS, GRĄŽINIMAS

12. Prekės, kurios Pirkėjui parduotos pagal pirkimo–pardavimo nuotolines ar ne prekybos patalpose sudarytas sutartis, grąžinamos Civilinio kodekso 6.22810 ir 6.22811 straipsniuose nustatyta tvarka.
13. Pirkėjo teisė atsisakyti nuotolinės sutarties ir ne prekybos patalpose sudarytos sutarties netaikoma šioms sutartims:
13.1. Paslaugų sutartims, pagal kurias paslaugos vartotojui visiškai suteiktos, jeigu prieš paslaugų teikimą buvo gautas vartotojo aiškus sutikimas ir pripažinimas, kad jis neteks teisės atsisakyti sutarties, kai pardavėjas visiškai įvykdys sutartį;
13.2. Sutartims, pagal kurias parduodamų prekių ar teikiamų paslaugų kaina priklauso nuo finansų rinkos svyravimų šio straipsnio 1 dalyje nustatytu sutarties atsisakymo laikotarpiu;
13.3. Sutartims dėl pagal specialius vartotojo nurodymus pagamintų prekių, kurios nėra iš anksto pagamintos ir kurios gaminamos atsižvelgiant į vartotojo asmeninį pasirinkimą ar nurodymą, arba dėl prekių, kurios yra aiškiai pritaikytos vartotojo asmeninėms reikmėms;
13.4. Sutartims dėl greitai gendančių prekių ar prekių, kurių galiojimo laikas yra trumpas;
13.5.  Sutartims dėl supakuotų prekių, kurios buvo išpakuotos po pristatymo ir kurios yra netinkamos grąžinti dėl sveikatos apsaugos ar higienos priežasčių;
13.6.  Sutartims dėl prekių, kurios po pristatymo dėl savo pobūdžio neatskiriamai susimaišo su kitais daiktais;
13.7. Sutartims dėl supakuotų vaizdo ar garso įrašų arba supakuotos programinės įrangos, kurie buvo išpakuoti po pristatymo;
13.8. Sutartims dėl laikraščių, periodinių leidinių ar žurnalų pristatymo, išskyrus sutartis dėl šių leidinių prenumeratos;
13.9. Sutartims dėl skaitmeninio turinio teikimo, jeigu skaitmeninio turinio teikimas buvo pradėtas vartotojui iš anksto aiškiai sutikus ir pripažinus, kad dėl to jis praras teisę atsisakyti sutarties.
14. Pirkėjas atsisakęs nuotoliniu būdu sudarytos sutarties per 14 dienų nuo prekės gavimo, privalo grąžinti prekes pardavėjui nedelsdamas, ne vėliau kaip per 14 dienų nuo pranešimo apie sutarties atsisakymą pateikimo pardavėjui dienos. Atsisakęs nuotoliniu būdu sudarytos sutarties, pirkėjas turi padengti tiesiogines prekės grąžinimo pardavėjui išlaidas (pašto, kurjerio ar pan.).

GARANTINIS APTARNAVIMAS

15. Prekių garantija
15.1. www.medeine.lt neatsako už materialinę ar moralinę žalą atsiradusią, dėl gamintojo nekokybiškai pagaminto įrenginio.
15.2. Kiekvienai el.parduotuvėje www.medeine.lt parduodamai prekei yra suteikiama gamintojo garantija.
15.3. Garantiją patvirtinantis dokumentas yra PVM sąskaita faktūra ar kitas pirkimą patvirtinantis dokumentas (čekis, vartojamo kredito sutartis). Garantija pradeda galioti nuo PVM sąskaitos faktūros, garantinio paso išrašymo dienos. Nepamirškite išsaugoti sąskaitos-faktūros arba lizingo sutarties (iki garantinio laikotarpio pabaigos), kuri bus reikalinga garantinio aptarnavimo metu.
15.4. Tais atvejais, kai prekės garantinę priežiūrą atlieka prekės gamintojas, Pardavėjas turi teisę nukreipti Pirkėją į gamintojui atstovaujantį autorizuotą serviso centrą.
15.5. Informacijai, esančiai atminties kaupikliuose, taip pat programinei įrangai garantija netaikoma. Pirkėjo išlaidos dėl duomenų praradimo ar atstatymo neatlyginamos.
15.6. Skystųjų kristalų ekranuose leidžiamas nuolat švytinčių ar tamsių taškų skaičius yra apibrėžtas gamintojo specifikacijose. Garantinis aptarnavimas suteikiamas įrenginiams neatitinkantiems gamintojo nustatytų kokybės kriterijų. Šių kriterijų neviršijantis tamsių ar nuolat švytinčių taškų skaičius nėra laikomas gedimu.
15.7. Suremontuotoms prekėms garantinės sąlygos galioja likusį garantijos laiką. Naujoms pakeistoms prekėms arba komplektuojančioms detalėms suteikiama nauja gamintojo garantija.
15.8. Garantija prekei netaikoma, jei bus pažeista, nutrinta ar neįskaitoma prekės etikėtė, kurioje nurodytas prekės serijinis numeris.

Jei turite klausimų dėl garantinio aptarnavimo tvarkos, trukmės ir kt., skambinkite telefonu +37064039683  arba rašykite el. paštu – [email protected]  nuo 9:30 iki 18:30 valandos (Pirmadieniais – Penktadieniais). Operatyviai suteiksime informaciją, kaip patogiai pasinaudoti garantinio aptarnavimo paslauga.

Patarimai dėl prekės pristatymo į garantinį servisą

 •     Pristatydami prekę visada turėkite ne tik jos garantinį taloną, bet ir pirkimo čekį arba sąskaitą.
 •     Prekę pristatykite jos įpakavime ir su prekės pakuotėje buvusiais priedais.
 •     Darbuotojui, registruojančiam gedimą, kuo tiksliau nurodykite problemą bei kada ji įvyksta.
 •     Visai elektroninei įrangai įsigytai medeine.lt elektroninėje parduotuvėje taikoma gamintojo nustatyta garantija.
 •     Medeine.lt neatsako už materialinę ar moralinę, žalą atsiradusią dėl nekokybiško įrenginio.
 •     Pakeitus ar suremontavus prekę ar sistemos mazgą, lieka galioti pirminė atitinkamos prekės ar mazgo garantija.
 •     Garantiniam aptarnavimui nepriimamos prekės be originalios pakuotės.
 •     Garantija pradeda galioti nuo sąskaitos – faktūros, priėmimo – perdavimo akto, garantinio paso išrašymo dienos, skaičiuojant visą mėnesį imtinai.
 •     Gaminio serijinis numeris ir modelis turi atitikti nurodytus pase;
 •     Garantija netaikoma sunaudojamoms medžiagoms;

Garantija negalioja, jeigu surasti defektai atsirado dėl vartotojo kaltės:

 •     Prekė naudota nesilaikant eksplotavimo sąlygų;
 •     Prekė mechaniškai arba kitaip pažeista;
 •     Įrenginys buvo netinkamai įžemintas;
 •     Gedimas atsirado dėl blogos maitinimo įtampos;
 •     Pažeisti garantiniai lipdukai;
 •     Nepateiktas įrenginio garantinis pasas;
 •     Dėl gedimų, kuriuos sukėlė į vidų patekę pašaliniai daiktai, skysčiai;
 •     Dėl gedimų, kuriuos sukėlė stichinės nelaimės, gaisrai.
 •     Garantija netaikoma, jeigu originalus gamintojo serijos numeris ar IMEI numeris (ta apimtimi, kuria taikomas IMEI numeris) buvo bet kokiu būdu ištrintas, sugadintas ar yra neįskaitomas

Girkama, UAB

I. Simonaitytės g. 3-13, LT-06244 Vilnius

Telefonas

+37064039683